Akadálymentes változat/Normál változat

Keress a Facebook-on

Bizottságok

Pályázati Tanácsok
A bizottság főbb feladatkörei 
 

(1) A tanácsnok feladata a folyamatos pályázatfigyelés, továbbá közreműködés pályázatok megírásában és benyújtásában, az önkormányzati bevételek növelésének elősegítése érdekében.
(2) Írásos előterjesztésben tájékoztatja a Képviselő-testületet, azokról a kiírt pályázati felhívásokról, amely pályázatok Rád Község költségvetési lehetőségének jóváhagyott költségvetési rendeletének és elfogadott Ciklusprogramjának keretei között elkészíthetők.

Elnök Tiszolczy Gábor
Tagok  
Külső tagok  

Ügyrendi bizottság
A bizottság főbb feladatkörei  
 

(1) Javaslatot tesz a polgármester, az alpolgármester és a képviselők javadalmazására.

(2) Fegyelmi ügyek vizsgálatában való részvétel.

(3) Önkormányzat szabályzatainak összeállításában való közreműködés.

(4) Titkos szavazásánál az SZMSZ 49. § (3) és (4) bekezdésében rögzített feladatok.

(5) Kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést, amelyben állást foglal, és javaslatot tesz.

(6) Vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok:

 • A bizottság felhívja az érdekeltek figyelmét a vagyonnyilatkozat leadásának határidejére, és megküldi a hozzá szükséges nyomtatványokat. Egyben felhívja a figyelmet a mulasztás következményeire.
 • Meghatározza évente az átvétel időpontját.
 • Nyilvántartást fektet fel az átvett nyilatkozatokról. (vagyonnyilatkozat vagy nemleges nyilatkozat, azonosító adatok nélkül)
 • A polgármester és képviselők vagyonnyilatkozatát erre a célra rendszeresített fém kazettában bezárva és az anyakönyvi lemezszekrényben tárolják, nyitott borítékban.
 • Vagyonnyilatkozatok nyilvánosak, melyek megtekinthetők a polgármesteri hivatal tanácskozó termében, munkaidőben.
 • A megtekintést az erre kijelölt dolgozó (ig. főelőadó.) biztosít, aki a kazettából az iratot a kérelmező részére átadja, a mellékelt írásbeli nyilatkozat - melyet sorszámozni és lefűzni kell - ellenében és a teremben mindvégig jelen van, oly módon, hogy a nyilatkozat tartamával kapcsolatban nem adhat felvilágosítást.
 • Felhívja a figyelmet, arra, hogy egy személy maximum egy órát foglalkozhat az anyaggal, és egyszerre maximum két fő lehet jelen a betekintésen.
 • A betekintés befejezését követően meggyőződik arról, hogy az iratot nem érte semmilyen külső beavatkozás (beírás, áthúzás, rongálás) és ezt követően az iratok elzárásáról és tárolásáról gondoskodik.
 • A hozzátartozók vagyonnyilatkozata nem nyilvános, tárolása erre a célra rendszeresített fém kazettában lezárva és az anyakönyvi lemezszekrényben elzárva (zárt, lepecsételt borítékban, névvel ellátva,) a kazetta kulcsát zárt borítékban lepecsételve tárolják, melyet felnyitni indokolt esetben csak a határozatképes bizottság jogosult.
 • A Bizottság a vagyonnyilatkozatok tartalmát csak bejelentésre vizsgálhatják, ellenőrzés céljából. Az ellenőrzés eredményéről a testületnek javaslatot tesz.
 • A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos döntés a testület kizárólagos (át nem ruházható) hatáskörében tartozik zárt ülés keretében (Ötv. 12. § (4) bek. a) pontja alapján).
 • A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos bejelentést írásban kell az Ügyrendi Bizottság elnökéhez eljuttatni.
 • A bizottság elnöke a bejelentést a következő bizottsági ülésen köteles napirendre tűzni. Az érintett személynek 15 nap határidőt biztosítanak a bejelentéssel kapcsolatos azonosító adatok megjelölésére. Ezeket csak a bizottság tagjai ismerhetik meg, melyet az eljárás befejezését követő 8 napon belül meg kell semmisíteni.
 • A Vagyonnyilatkozatok tárolását addig kell biztosítani, ameddig a megbízatás érvényben van. Polgármesteri, vagy képviselő tisztség megszűnését követően a nyilatkozatokat nevezettek részére vissza kell adni.
Elnök Puporkáné Papp Gabriella
Tagok Lázár István
Oszaczki László
Külső tagok  

Közérdekű adatok tára

Közadatkereső

mimk kombi

Rád Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése

Szennyvízberuházás

Járási Hivatal

image002

Véletlen képek

evtemplom06_001

Látogatók

1238724
Ma
Tegnap
A héten
A hónapban
Összes
67
356
720
8360
1238724